Dig. kult. érettségi leírása

Letölthető segédanyagok az OH weblapjáról
Áttekintés

Középszinten – ha a vizsgázó eléri a gyakorlati vizsgarészen a 25%-ot – a vizsga csak gyakorlati vizsgarészből áll (100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet 41.§ (2)). A vizsgázónak a gyakorlati vizsgarészen 180 perc áll rendelkezésére, a gyakorlati vizsgán elérhetőpontszám 100. Ha a vizsgázó gyakorlati teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a vizsgatárgy központi vizsgakövetelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet.
Az emelt szintű érettségi vizsga egy gyakorlati és egy szóbeli részből áll. A gyakorlati vizsgarész időtartama 240 perc, az elérhető pontszám 120, míg a szóbeli vizsgarészen a felelet időtartama 20 perc (30 perces felkészülési idő után) az elérhető pontszám 30.
A gyakorlati vizsgán az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja el az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is önállóan választhatja meg. A gyakorlati vizsgán internet nem használható (így a programok online súgója sem).

A középszintű gyakorlati vizsga

A feladatsor lefedi az alábbi témaköröket, időarányaiban a következőkre törekszik, és az egyes feladatokra az alábbi pontszámok kaphatók:

FeladatTémakör(ök)IdőPontszám
SzövegszerkesztésSzövegszerkesztés45 perc25 pont
Vizuális elemekSzámítógépes grafika és képszerkesztés
Bemutatókészítés
35 perc20 pont
TáblázatkezelésTáblázatkezelés40 perc25 pont
Adatbázis-kezelésAdatbázis-kezelés30 perc15 pont
Algoritmizálás és programozásAlgoritmizálás, adatmodellezés
A programozás eszközei
30 perc15 pont
  • Egy-egy feladat állhat egyetlen nagyobb, vagy több kisebb részfeladatból.
  • A vizuális elemek feladatban nem mindegyik témakörnek kell megjelennie.
  • A feladatsor egy része egyértelmű utalásokat tartalmaz a feladat minden részletének megoldására, ezáltal csak a feladatban szereplő fogalmak és a feladatmegoldáshoz használt eszköz ismeretét, valamint az eszköz kezelésében való jártasságot méri. Ezeket az utasításokat végrehajtva megszerezhető a pontszám legalább fele.
  • Egy feladatban maximum 30% pontarányban más témakör vagy akár több másik témakör is megjelenhet.

A gyakorlati vizsgát egy központi javítási és értékelési útmutató alapján középszinten az igazgató által felkért tanár javítja.

Az emelt szintű gyakorlati vizsga

A feladatsor lefedi az alábbi témaköröket, időarányaiban a következőkre törekszik, és az egyes feladatokra az alábbi pontszámok kaphatók:

FeladatTémakör(ök)IdőPontszám
Dokumentumkészítés
vagy
Táblázatkezelés
Szövegszerkesztés Számítógépes grafika és képszerkesztés Bemutatókészítés Publikálás a világhálón
vagy
Táblázatkezelés
70 perc35 pont
Adatbázis-kezelésAdatbázis-kezelés70 perc35 pont
Algoritmizálás és programozásAlgoritmizálás, adatmodellezés A programozás eszközei100 perc50 pont
  • A vizsgán az első két feladatból a vizsgázónak egyet kell megoldania. A vizsgázó a feladatlapon jelzi, hogy melyik feladatot választotta. Ha nem derül ki egyértelműen, hogy melyik feladat értékelését kéri, akkor az első feladat kerül értékelésre.
  • Egy-egy feladat állhat egyetlen nagyobb, vagy több kisebb részfeladatból.
  • A Dokumentumkészítés feladatban nem mindegyik témakörnek kell megjelennie.
  • A feladatsor egy része egyértelmű utalásokat tartalmaz a feladat minden részletének megoldására, ezáltal csak a feladatban szereplő fogalmak és a feladatot megoldó eszköz ismeretét, valamint az eszköz kezelésében való jártasságot méri. Ezeket az utasításokat végrehajtva megszerezhető a pontszám legalább fele.
  • Egy feladatban maximum 30% pontarányban más témakör vagy akár több másik témakör is megjelenhet.

A dolgozatot központi javítási-értékelési útmutató alapján az Oktatási Hivatal által felkért bizottság tagja javítja.

Az emelt szintű szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga helyszínén internetkapcsolattal rendelkező és internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépnek kell rendelkezésre állnia. Internetkapcsolattal rendelkező számítógépet a vizsgázó csak a felelet kifejtése során használhat.
A szóbeli vizsga a tétel kihúzásával kezdődik (minimum 20 tételt kell a vizsgára összeállítani). A tétel kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre.

A szóbeli tétel két tételrészből áll:
A) feladat: egy téma kifejtése konkrét tartalmi szempontok alapján a Szövegszerkesztés, Számítógépes grafika és képszerkesztés, Bemutatókészítés, Publikálás a világhálón, Táblázatkezelés és Adatbázis-kezelés témakörökhöz kapcsolódóan. Mind a hat témakörhöz kapcsolódó tételnek szerepelnie kell a tételsorban. A téma kifejtéséhez számítógépes szemléltetés is kérhető.
B) feladat: egy vagy több programozási feladat megoldása és bemutatása. Ha a feladat kódolást, kódmódosítást, -értelmezést igényel, akkor internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépet használhat a vizsgázó a felkészülési ideje alatt.

A B) feladatot a vizsgázónak a felkészülési időben kell megoldania. A felelet során a vizsgázónak az A) feladatot szóban, önállóan kell kifejtenie és a B) feladathoz elkészített megoldását kell bemutatnia.
A felelet értékelése a következő szempontok alapján történik:

Tartalom (Mindent tartalmaz-e, ami a témakörhöz szükséges; vannak-e tárgyi tévedések, rossz magyarázatok.)
… A) feladat8 pont
… B) feladat10 pont
Logikai felépítés (Jó időbeosztás; a lényeg kiemelése; követhető gondolatmenet.):4 pont
Kifejezőkészség, szaknyelv használata:4 pont
Kommunikatív készség (Lehet-e a vizsgázót a témában vezetni; ha elakad, megérti-e, amit kérdez a bizottság; lehet-e a vizsgázóval a témáról tartalmas párbeszédet folytatni.):4 pont

A vizsgázó önállóan felel, a tétel kifejtése közben a vizsgáztató nem kérdezhet (kivéve ha nyilvánvalóan másról beszél, vagy elakadt). Felelés közben a vizsgázó használhatja a felkészülés közben készített jegyzeteit. A tétel kifejtését követően kérdezhet. A felelet teljes időtartama 20 perc. A szóbeli vizsga a kormányhivatal által kijelölt háromtagú vizsgabizottság előtt zajlik.