Informatika érettségi leírása

Áttekintés

A vizsga egy gyakorlati és egy szóbeli részből áll. A pontok megoszlását és a rendelkezésre álló időkeretet a következő táblázat tartalmazza:

KözépszintEmelt szint
Gyakorlati vizsgaSzóbeli vizsgaGyakorlati vizsgaSzóbeli vizsga
180 perc15 perc240 perc20 perc
A gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga számítógéppel megoldható feladatsorból áll. A vizsgán internet nem használható (így a programok online súgója sem); használható segédeszköz vonalzó (grafikai feladatoknál hasznos lehet). A Négyjegyű függvénytáblázatok sem használhatók.
Emelt szintű vizsgára való jelentkezéskor meg kell adni a választott irodai szoftvert és fejlesztői környezetet.
Középszinten az iskola határozza meg a választható szoftverek listáját, ez jelentősen eltérhet a fenti listától (pl. csak egy adott operációs rendszer áll a rendelkezésre, vagy telepítve van a SharePoint Designer is, stb.).

KözépszintIdőPontEmelt szintIdőPont
Szövegszerkesztés60 perc40 pontSzövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés60 perc30 pont
Prezentáció, grafika, weblapkészítés40 perc30 pontTáblázatkezelés30 perc15 pont
Táblázatkezelés50 perc30 pontAdatbázis-kezelés60 perc30 pont
Adatbázis-kezelés30 perc20 pontAlgoritmizálás, programozás90 perc45 pont
A gyakorlati vizsga témakörei, pontszámok és a javasolt időtartamok

A gyakorlati vizsgát egy központi javítási és értékelési útmutató alapján középszinten az igazgató által felkért tanár, emelt szinten pedig a Kormányhivatalok által felkért tanárok javítják.

A szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga a tétel kihúzásával kezdődik (minimum 20 tételt kell a vizsgára összeállítani). A tétel kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre, ezalatt számítógép nem használható, abban az esetben sem, ha a tétel gyakorlati vizsgarészt tartalmaz.
A vizsgázó önállóan felel, a tétel kifejtése közben a vizsgáztató nem kérdezhet (kivéve ha nyilvánvalóan másról beszél, vagy elakadt). Felelés közben a vizsgázó használhatja a felkészülés közben készített jegyzeteit. A tétel kifejtését követően kérdezhet. A felelet teljes időtartama 15 perc (középszinten) és 20 perc (emelt szinten).

A szóbeli vizsga középszinten a szóbeli vizsgák időpontjában zajlik a saját tanár és a vizsgabizottság előtt, míg emelt szinten a kormányhivatal által kijelölt háromtagú vizsgabizottság előtt.

TémakörSzázalékos arány
Információs társadalom (1)8-20%
Informatikai alapismeretek – hardver (2)24-32%
Informatikai alapismeretek – szoftver (3)20-28%
Kommunikáció az interneten (gyakorlati kivitelezéssel) (7.1)20-28%
Könyvtárhasználat (9)8-12%
A szóbeli vizsga témakörei, és azok aránya a tételek között

Középszinten a szóbeli vizsga témaköreit (nem a tételeit) a vizsga előtt 60 nappal elérhetővé kell tenni a tanulók számára.
Emelt szinten a témaköröket az Oktatási Hivatal honlapjáról érhetők el.

A szóbeli felelet értékelése a következő szempontok alapján történik:

  • Logikai felépítés: 6 pont
    (Jó időbeosztás; a lényeg kiemelése; követhető gondolatmenet.)
  • Kifejezőkészség, szaknyelv használata: 6 pont
  • Tartalom: 12 pont
    (Mindent tartalmaz-e, ami a témakörhöz szükséges; vannak-e tárgyi tévedések, rossz magyarázatok.)
  • Kommunikatív készség: 6 pont
    (Lehet-e a vizsgázót a témában vezetni; ha elakad, megérti-e, amit kérdez a bizottság; lehet-e a vizsgázóval a témáról tartalmas párbeszédet folytatni.)